ČESKÁ ŽULA s.r.o. - žula pre vás

Ťažba

Zdieľať

ŽULA – vyvretá hornina s najlepšími úžitkovými vlastnosťami

Vápenická žula je osvědčeným prírodným kameňom pro dlažby a obklady, náročné kamenické prvky, kameň pro vodné stavby, kanalizačné spojky a spadiská i kamenosochárská diela.

Naše kamenolomy majú velmi dobré úložné charakteristiky. Pri promyšlenej ťažbe a vhodné technologii je zde možné dlhodobo získávat zdravé žulové bloky optimálnych i mimoriadnych rozmerov.

Nabízíme obvykle 500 až 1000 m3 skladových žulových blokov pre ušľachtilé zpracovánie k okamžitému výberu i k predaji ostatným kamenickým závodom i kameníkom.

Kontakt

  • Kontakt : Zdeněk Šneller
  • Telefon : +420 318 865 302
  • E-mail : vapenice@cezula.cz
Dopyt